ویدئوهای برچسب: «123456»


  • بعضی از پسوورد ها هستند که خیلی راحت میشود آنها را حدس زد، مثل 123456 یا 11111 در این کلیپ انواع این پسوورد ها ار مثال زده است. این کلیپ را تا انتها مشاهده کنید و اگر تا الان از این پسوورد ها استفاده میکردید، حتما برای تعویض آنها اقدام کنید.