ویدئوهای برچسب: «اجازه پخش نگرفت»


  • تبلیغ های زیادی توسط شرکت های مختلف ساخته میشوند اما هرگز اجازه پخش در تلویزیون ایران را نمیگیرند. در این ویدئو تبلیغ تلویزیونی شرکت رایتل را مشاهده میکنیم که به دلیل ضعیف جلوه دادن رقبا و استفاده از رنگ خاص رقبا اجازه پخش نگرفت.