ویدئوهای برچسب: «ماهوارهای جدید»

  • توسط: دیدنی ها

    برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید. زمین در این ویدیو قدرت ماهوارهای جدید به نمایش گذاشته  میشود که  در قسمت اول نفشه کلی از از زمین را نشان میدهد که به صورت کاملا گرد بوده و با نزدیک شده به ان منطقه ای را کهبسیار جالب بوده رانشان میدهد و با نزدیک شدن به ان منطقه زوم صورت  میگرد و این نزدیک شدن همچنان ادامه دارد تا ان منطقه به صورت کاملا دقیق نمایش داده میشود این مناطقه انتخابی نیز خودش بسیار جالب ب…
  • ویدیوی مرتبط