ویدئوهای برچسب: «حمله گله گرگ ها»


  •  در پارک ملی دریاچه های پلیتویچه در کروواسی گله گرگ ها را میبینید که یک گوزن را شکار کرده اند و مشغول خوردن آن هستند که یک خرس قهوه ای بزرگ از راه میرسد. با هم به تماشای این کلیپ جذاب بنشینیم.