ویدئوهای برچسب: «اشتباه ثبت احوال»


  • محمد رضا اعلایی شهروند خمینی شهر بعد از مراجعه به ثبت احوال با گواهی فوت خودش روبرو شده است و اکنون باید زنده بودن خودش را ثابت کند.