ویدئوهای برچسب: «صحبتهای بامزه راجع به عمل بینی»


  • در این کلیپ بامزه فریور خراباتی را در یک برنامه زنده مشاهده میکنیم که شروع به گفتن مونولوگ خنده داری درباره عملی زیبایی بینی میکند.