ویدئوهای برچسب: «ببر سفید»


  • مردم زیادی خواهان تماشای ببرهای کوچک سفید یک ماهه در باغ وحش تویو واقع در توکیو هستند. بازدیدکنندگان مشتاق حدالقل یک ساعت را در صف می مانند تا این بچه ببرهای سفید را مشاهده کنند.