ویدئوهای برچسب: «گروگان گیری فرانسه»


  • بالاخره گروگانگیری فرانسه پایان یافت و گروگان ها آزاد شدند، کلیپ آزادی گروگان ها را با هم تماشا کنیم.