ویدئوهای برچسب: «مژگان شجریان»


  • ققنوس آواز ایران کوتاه نوشتی به قلم پیمان پورشکیبائی  درباره استاد محمدرضا شجریان  هفدهم مهرماه هزاروسیصد و نود و نه تهران   این یادداشت را می توانید از سایت گروه فرهنگی گَرُزمان به آدرس زیر  https://garozman.com/blog/ققنوس-آواز-... و تلگرام گروه به آدرس: t.me/garozman بخوانید. …
  • ویدیوی مرتبط