ویدئوهای برچسب: «استاد علی خلیلی فر»


 • استاد علی خلیلی فر | نخستین سخنران انگیزشی هنر در جهان | BABANART.COM برای تهیه محصولات و استفاده از فایل های فوق العاده دیگر به سایت مراجعه کنید. first motivational speech in the world of Art

 • نخستین سخنران انگیزشی هنر در جهان | استاد علی خلیلی فر BABANART.COM

 • نخستین سخنران انگیزشی هنر در جهان | BABANART.COM

 • استاد علی خلیلی فر نخستین سخنران انگیزشی هنر | برای دیگر ویدیو ها و محصولات به بابان آرت دات کام مراجعه کنید. BABANART.COM

 • استاد علی خلیلی فر نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر BABANART.COM

 • برای اطلاع از آموزش های دیگر و محصولات به BABANART.COM مراجعه کنید استاد علی خلیلی فر | نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر  

 • اثر شما هیچ وقت، هیچ شباهتی، به آثار هنرمندان دیگر ندارد. این خلاقیت ذهن شما است، که می تواند به آن اثر هنری شکل و خلاقیت بدهد. به فرض مثال کاریکاتوری که شما طراحی می کنید، هیچ شباهتی به کاریکاتور دوستان و اساتید هنریتان ندارد. به خاطر اینکه هر شخصی با دید هنری خودش کاریکاتور اشخاص را به تصویر می کشد.برای اطلاع از آموزش های دیگر و محصولات به BABANART.COM استاد علی خلیلی فر | نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر …

 • ترمز ها در هنر را رها کن همه ما تجربه کرده ایم که افکاری در ذهن ما در حال گردش است، که تو نمی توانی موفق بشوی، تو استعداد نداری، تو جذاب نیستی، هیچ امیدی به موفقیت تو نیست، تو در کنکور هنر موفق نمی شوی، تو نمی توانی گالری هنری بزنی، و هزاران افکاری که فقط ترمز هستند و اجازه حرکت نمی دهند تا به خود واقعیت تبدیل بشی! خبر خوب این است که هیچ مشکلی در درون واقعی تو وجود ندارد. برای دیگر فایل های تصویری و صوتی به BABANART.COM مراجعه کنید. نخستین مرجع ت…

 • قانون موفقیت در هنر همین است، هنرمندانه زندگی کنیم تا هنرمند شویم. برای چه هنرمند شویم؟ بخاطر اینکه به آرامش درونی برسیم، و از خواسته خود لذت ببریم. یادت باشد که در وجود هر انسانی یک هنرمند واقعی نهفته است. در طول تاریخ بشر هر کشفی، هر تحولی که بوجود آمده، به دلیل برخواستن یک انسان شکل گرفته است. برای دیگر فایل های تصویری و صوتی به BABANART.COM مراجعه کنید. نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر   …

 • نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر برای فایل های تصویری و صوتی بیشتر و محصولات به BABANART.COM مراجعه کنید.

 • نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر برای فایل های تصویری و صوتی بیشتر و محصولات به BABANART.COM مراجعه کنید.

 • نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر برای فایل های تصویری و صوتی بیشتر و محصولات به BABANART.COM مراجعه کنید

 • نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر برای فایل های تصویری و صوتی بیشتر و محصولات به BABANART.COM مراجعه کنید.  

 • برای دیگر فایل های تصویری و صوتی به BABANART.COM مراجعه کنید. نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر