ویدئوهای برچسب: «موسسه آموزش عالی آزاد مهستان»


  • آموزش مباحث ژنتیک پزشکی و سرطان از روی کتاب امری توسط علیرضا صبوری کاری از موسسه آموزش عالی مهستان (گروه آموزشی دکتر همایونی) شماره تماس علیرضا صبوری 09355012099 شماره تماس برای خرید پکیج کامل 02186036220

  • آموزش مبحث همانندسازی در پروکاریوت ها توسط علیرضا صبوری مدرس دروس ژنتیک و سلولی مولکولی شامل : مبدا همانندسازی بررسی فاکتورهای مراحل شروع طویلسازی و پایان کاری از موسسه آموزش عالی آزاد مهستان (گروه آموزشی دکتر همایونی) (پوران پژوهش) شماره تماس علیرضا صبوری 09355012099 شماره تماس برای خرید پکیج کامل فیلم های آموزشی 02186036220 …