ویدئوهای برچسب: «درد ران»


  • مطلب کامل درباره درای نیدلینگ را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF/ در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار یکی از عضلات ران را درای نیدلینگ میکند. این شیوه برای درمان آسیب های ورزشی، درد ران در بدنسازی، و زانو درد بسیار مناسب است.   …