ویدئوهای برچسب: «کوک سنتور»

  • توسط: آواکوک

    گاهی به کوک هایی غیر از کوک مرسوم دستگاه های موسیقی ایرانی نیاز داریم. در تیونر تخصصی سنتور آواکوک میتوانید کوک های دلخواه خود را برای سنتور ذخیره کنید و سنتورتان را با آن کوک کنید. آواکوک را از کافه بازار دانلود کنید. لینک دانلود: https://cafebazaar.ir/app/com.avakook.santoor آموزش کوک سنتور با تیونر آواکوک: https://www.shabakema.com/video/460252/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1---%D8%AA%DB%8C%…
  • توسط: آواکوک

    کوک دستگاه یا کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید، یا کوک دلخواه خود را طراحی کنید. آواکوک به شما کمک میکند که به سادگی سنتورتان را کوک کنید.  آواکوک را از کافه بازار دانلود کنید. لینک دانلود: https://cafebazaar.ir/app/com.avakook.santoor دستگاه ها: شور، سه گاه، همایون، نوا، چهارگاه، ماهور، راست پنجگاه کتاب ها: دستور سنتور، شیوه سنتور نوازی، دوره ابتدایی سنتور دو ماژور، دو مینور و ....  بعلاوه به سادگی میتوانید کوک های دلخواهتان را  تعریف و ذخیره ک…