ویدئوهای برچسب: «صحبتهای قالیباف»


  • مدتی است که ماجرای تخریب طبقات غیر قانونی پاساژ علاءالدین خبرساز شده است و اما دفاعیات قالیباف شهردار تهران را از اتهامات به شهرداری در این زمینه را ببینیم و بشنویم.