ویدئوهای برچسب: «اموزش ویولن»

  • توسط: hermes

    بعد از شناختن قسمتهای مختلف ساز ویولن میرسیم به قسمت طرز گرفتن ساز ویولن  میرسیم که این خودش مهمترین بخش است که کمی زمان میبرد که  به طرز استفاده ازآن عادت کنیم.
  • توسط: vania

    یک  ویولن از قسمتهای مختلف تشکیل شده است و در سایزهای مختلف می باشد.قسمتهای هختلف ان شامل بخش حلزونی است و گوشی های ساز است و ترکیب ای زو شیطانک ساز میگوییم.
  • ویدیوی مرتبط