ویدئوهای برچسب: «اموزش ساز ویولن»

  • توسط: vania

    یک  ویولن از قسمتهای مختلف تشکیل شده است و در سایزهای مختلف می باشد.قسمتهای هختلف ان شامل بخش حلزونی است و گوشی های ساز است و ترکیب ای زو شیطانک ساز میگوییم.
  • ویدیوی مرتبط