ویدئوهای برچسب: «انتظار سگ برای دیدن صاحبش»


  • در این کلیپ جالب یک سگ را میبینیم که وقتی صاحبش در بیمارستان بستری بوده است هر روز پیش او میامده و الان که صاحبش مرده است باز هم همیشه به بیمارستان می آید و جای دیگری نمیرود.