ویدئوهای برچسب: «سرقت با اسلحه»


  • ماجرای سرقت مسلحانه طلافروشی و دستگیری سارقان، و در نهایت  بازسازی صحنه جرم توسط مجرمان در همان محل و با حضور صاحب طلافروشی و اهل محل .