ویدئوهای برچسب: «گوگل کلس»


  • شرکت گوگل به دلیل وجود دوربین فیلم برداری در عینک های هوشمند خود و احتمال زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان، فروش این عینک ها را متوقف کرد.