ویدئوهای برچسب: «شوخی عمه با قرائتی»


  • در این ویدئو گزارشگری را میبینیم که خواهان مصاحبه با آقای قرائتی هست اما ایشان به دلیل اطلاعات کم درباره موضوع از این مصاحبه اجتناب میکنند و به شوخی میگویند شما عمه منو دیدی؟ میدونی خوشگل یا نه؟!...