ویدئوهای برچسب: «مشکلات اداره برق»


  • استفاده غیر مجاز از برق و انشعابات و سیم کشی های بسیار زیاد از تیر های چراغ برق یکی از دردسرهای اداره برق شده است، مشروح خبر را در این ویدئو مشاهده کنیم.