ویدئوهای برچسب: «عصبانیت گلزار»

  • توسط: sargol

    در برنامه شب شیشه ای مجری رشیدپور با طرح سوالی از محمد رضا گلزار باعث عصبانیت او شده که گلزار از صندلی بلند می شود و قصد رفتن از صحنه و قطع مصاحبه را دارد.