ویدئوهای برچسب: «مشاغل سخت»


  • موشن گرافیک موج احکام - کسایی که شغل سخت دارن و در طول روز خیلی تشنه میشن وظیفشون برای روزه گرفتن چیه؟  

  • همانطور که در این ویدئو تماشا میکنید در هندوستان کارگران با دستمزد کمی مشغول کارهای سخت و خطرناک مانند نصب کولر در ارتفاعات میشوند..