ویدئوهای برچسب: «صحنه برخورد گدازه با یخ»


  • صحنه های بسیار زیبا وفوق العاده ای از برخورد گدازه های کوه آتشفشان بارداربونگا در ایسلند را با یخ تماشا کنیم.