ویدئوهای برچسب: «دکترهولاکویی و روانشناسی»

  • توسط: hermes

    در دنیای کنونی بیماری های روانی شایع شده است مانند اضطراب و.. که بدترین نوعش بد از اضطراب افسردگی است که تمام زندگی انسان را تحت شعاع قرار می دهد نشانه های افسردگی را از دید دکتر هولاکویی می شنویم.