ویدئوهای برچسب: «سهراب سپهری»


  • از روی پلک شب شعری از سهراب سپهری  گوینده: زهرا شیبانی شب آرامی بود  رود از پای صنوبرها تا فراترها می رفت ...   #زهرا شیبانی   #گوینده  #رادیو #رادیو آفلاین #رادیو_آفلاین #شعر #شعر نو #سهراب  #سهراب سپهری 

  • برف نو، برف نو، سلام، سلام! بنشین، خوش نشسته ای بر بام. پاکی آوردی - ای امید سپید!- همه آلوده گی ست این ایام. راه شومی ست می زند مطرب تلخ واری ست می چکد در جام اشک واری ست می کشد لبخند ننگ واری ست می تراشد نام شنبه چون جمعه، پار چون پیرار، نقش هم رنگ می زند رسام. مرغ شادی به دام گاه آمد به زمانی که برگسیخته دام! ره به هموار جای دشت افتاد ای دریغا که بر نیاید گام! تشنه آن جا به خاک مرگ نشست کاتش از آب می کند پیغام! کام ما حاصل آن زمان آمد که طمع ب…

  • دلتنگی های آدمی را..

  • بیتوته کو تاهی ست

  • آخرین نفس،احمد شاملو
  • توسط: koopid