ویدئوهای برچسب: «جنگ آمریکا و ویتنام»


  • ماجرای عجیب پیدا شدن پدر و پسری که در جنگ با آمریکا به جنگل پناه برده بودند و 40 سال را در آنجا سپری کرده اند را با هم تماشا میکنیم.