ویدئوهای برچسب: «مهمان برنامه زنده»


  • ویدئوی جالبی را تماشا میکنیم که شهاب حسینی ستاره بازیگری در سینما مهمان یک برنامه زنده هستند و تماس تلفنی خانم ایشان با برنامه باعث شوکه شدنش میشود و لحظات جالبی را ایجاد میکند.