ویدئوهای برچسب: «نرم افزار سوشیال»


  • خبر فیلتر شدن نرم افزارهای اجتماعی مانند لاین ، واتس آپ و تانگو مدتی است که بر سر زبانهاست و در این کلیپ سیاست دولت روحانی را در این باره خواهیم دانست.