ویدئوهای برچسب: «تصویر جن ها»

  • توسط: Shahrzad

    ویدئوی واقعا ترسناکی را مشاهده میکنیم که در چند فیلم کوتاه که انسان ها گرفته اند میتوانید به وضوح چهره و بدن جن ها مشاهده کنید. در همه این فیلم ها جن ها شبیه به هم هستند و چشمانی درخشان دارند. توصیه میشود افراد با سن کمتر از 18 سال این ویدئو را مشاهده نکنند. …