ویدئوهای برچسب: «خراب شدن ماشین سارقان مسلح»


  • سارقان مسلح اسپانیایی بعد از سرقت و درحال فرار تصادف میکنند و مجبور به ترک ماشین خود میشوند. مشروح خبر را در این کلیپ تصویری مشاهده کنیم.