ویدئوهای برچسب: «سگ های عملیاتی پلیس ایران»


  • ویدئویی درباره سگهای پلیس ایران ببینیم که برای عملیات های مختلف تربیت شده اند. و سگهای خیلی باهوش و قدرتمندی هستند.