ویدئوهای برچسب: «افتادن ماشین به ته دره»


  • در این کلیپ یک دستگاه پراید را مشاهده میکنیم که از جاده خارج شده است و در لبه پرتگاه ایستاده است اما تلاش های مردمی برای بالا کشیدن آن کافی نیست و اتوموبیل به ته دره پرت میشود/