ویدئوهای برچسب: «تاریخچه اوریگامی»

  • توسط: مسخ

    خاستگاه اوریگامی کشور چین است . هنری که در چند سال اخیر در کل دنیا فراگیر گشته و تبدیل به یک سرگرمی فکری همراه با ذوق و سلیقه ویژه خود گردیده است. در واقع هنر اوریگامی با اختراع کاغذ به شکل و شمایل امروزی در حدود 1900 سال پیش توسط یک چینی به نام تسایی لون که وزیر کشاورزی امپراتوری چین نیز بود ، آغاز گردید . و با صدور این صنعت (کاغذ سازی )به دیگر کشور ها به خصوص ژاپن و کره هنر اوریگامی متحول گردید .هنری که در ایران به کاغذ و تا معروف گردیده است . …