ویدئوهای برچسب: «نواختن دف»

 • توسط: siyamak1360

  چنانچه در جلسه قبل مشاهده کردید ما با صدا های زنجیر،حلقه و حرکات دف آشنا شدیم وبا این حرکات نیز تمرین کردیم و و امیدوارم که شما نیز خوب تمرین کرده باشید. در این جلسه می خواهیم با ریتم های 6 ضربی آشنا بشویم ریتم های 6 ضربی مانند ریتم های 4/4 و 4/2 یکی از اصلی ترین ریتم های دف است ریتم های 6ضربی شامل 1.ریتم 4/6 و2 . ریتم 8/6 می باشد ریتم 8/6 به فرم های مختلف اجرا می شود ولی در موسیقی ایرانی یک فرم فالب دارد که از میزان های ترکیبی است وشمارش 8/6 بصو…
 • توسط: siyamak1360

  چنانچه در جلسه قبل مشاهده کردید ما با ریتم های اصلی و پر استفاده در نواختن دف که شامل ریتم 4/4/ وریتم 4/2 بود آشنا شدیم وتمرین نیز کردیم و امیدوارم که شما نیز خوب تمرین کرده باشید در این جلسه می خواهیم ما استفاده از صدا های زنجیر،حلقه و حرکات دف آشنا بشویم.حرکت در ساز دف شامل حرکات : 1. عمودی ساز بطرف بالا و پایین 2. حرکت خوابیده 3. اشاره به حلقه 4 . اشاره به ریز حلقه . که حرکت عمودی یکی از اصلی ترین حرکت در دف است. همچنین در این جلسه اجرای ریتم …
 • توسط: siyamak1360

  چنانچه در جلسه قبل گفتیم ضربه های اصلی در دف شامل: 1.تن 2. بک 3. ضربه دست چپ می باشد وهمچنین نحوه نگهداشتن صحیح دف در دست را به شما آموزش دادیم و امیدوارم خوب تمرین کرده باشید. در این جلسه که جلسه دوم آموزشی است ما با دوتا از ریتم های نواختن دف آشنا می شویم اولین ریتمی که می خواهیم با آن آشنا شویم ریتم 4/4 که یکی از ریتم های اصلی دف می باشد و بسیار استفاده می کنیم و یکی دیگر از ریتم های دف که یکی از زیباترین ریتم ها در موسیقی ایرانی میباشد ریتم 4…
 • توسط: siyamak1360

  دف به معنی کوبیدن است و دف یک ساز کوبه ای مربوط به سازهای کوبه ای ایران و نظیر این ساز در سایر کشورها مختلف دیده می شود مخصوصا" در موسیقی خاورمیانه ای اما این گونه ی ساز مخصوص ایران می باشد یعنی یک قاب چوبی با پوست وحلقه های به دور آن که صداهای تاثیر گذاری را ایجاد می کند. در اولین جلسه آموزش نحوه نگهداشتن صحیح این ساز را آموزش می دهیم همچنین ضربه های اصلی و کلیدی را نشان خواهیم داد. ضربه های اصلی وکلیدی در دف متشکل از سه ضرب می باشد : 1. تن…