ویدئوهای برچسب: «بهترین گلهای جام جهانی 2002»


  • جام جهانی فوتبال 2002 یکی از بهترین جامهای جهانی بود که در سطح خوب و بالایی برگزار شد که بهترین گلها در این جام به بهترین شکل صورت گرفت و بااینکه گلهای زیادی در این جام یعنی جام جهانی فوتبال 2002 انجام شد و ردو بدل شد کارشناسان و مفسرین فوتبال و همچنین فیفا بهترین گلهای این جام را از نظر نحوه گل زدن و نوع بازی ها و از نظر فنی انتخاب کردند که از بین این گلها فقط 10 گل در این جام جهانی 2002 انتخاب شدند که بهترین گلهای این جام شناخته شدند که گلهای ر…