ویدئوهای برچسب: «کفتار با سگ های وحشی»

  • توسط: khodamimehrdad

    در این فیلم که گروهی از گله سگ های وحشی وجود دارد که همگی غذای را پیدا کردند و مشغول خوردن این غذا هستند که دعوای زیادی هم بر سر غذا با هم دارند ولی در حین خوردن و دعوا کردن سگها یگ مرتبه از اون دور دورا کفتاری پیدا میشه و میاد سراغ سگهای وحشی که بخواد غذاشونو از دست سگهای وحشی بدست بیاورد و بدزدد و کفتار میره از بین سگها غذاشونو از زیر دندانهای انها میدزده و میبره ولی سگهای وحشی با این عمل عصبانی میشند و کفتار را دنبال میکنند و کفتار هم پا به فر…
  • ویدیوی مرتبط