ویدئوهای برچسب: «فرار خرس»

  • توسط: khodamimehrdad

    خرس که حیوانی فوق العاده قدرتمند و خشن هست در مقابل شیر کوهی که اسمش هم زبا زد خاص و عام هست و شیر کوهی هم از قدرت زیادی برخوردار هست و جرات زیادی در حمله کردم به همه و حیوانات را دارد که نبردی سخت بین این دو یعنی خرس گنده و قدرتمند و شیر کوهی در بر گرفت که داشتند همدیگه رو برانداز میکردند که شیرکوهی یک دفعه سر خرس را با دندانهای وحشتناک خود گرفت و خرس را خیلی ازار داد و خرس دید که شیرکوهی خیلی سرسخت و خشن هست و نمیتونه در مقابل شیر کوهی مقاومت ک…
  • ویدیوی مرتبط