ویدئوهای برچسب: «تکنیک برتر»

  • توسط: khodamimehrdad

    این شخص و این پسر که اسمش مسی امجد هست خودشو نابغه تکنی های فوتبالی و تکنیکی کامل میدونه که با حرکاتی که از خود داره نشون میده خودشو واقعا با لیونل مسی ستاره تیم باشگاهی بارسلونا و بازیکن تیم ملی ارژانتین هست خودشو شبیه این بازیکن میدونه و میگه من مثل لیونل مسی هستم البته با تکنیک های که مسی امجد از خود نشون میده تکنیک های خیلی خوبی هستند برای یک فوتبالیست و کسی که بتونه توپ فوتبال را کنترل کنه .…

  • شخصی که با توپ حرکات جالب و دیدنی انجام میدهو با هر چیزی روپایی میزنه و هر توپی را هرجایی که فکر کنی میندازه یعنی هر هدفی که انتخاب کنی که توپ را اونجا بندازه این شخص توپ را همونجایی که انتخاب کردید توپ را به هدف میندازه اولین بار توپ را در داخل سطل اشغالی میندازه بعد توپ را کاشته و بر روی پله ها شوت میکنه تا یک بطری را نشونه بگیره وبعد توپ را میکاره تا توپ را از روی چند ماشین به داخل سطل اشغالی بندازه.…
  • ویدیوی مرتبط