ویدئوهای برچسب: «گلر فوتبال»

  • توسط: khodamimehrdad

    در بازی های فوتبال که بازی میکنند ممکنه اتفاق های نادری در چنین بازی هایی بوجود بیاد در این بازی هم که بازی داشت به روند خود ادمه میداد و همین طور داشتند بازی میکردند و وقتی که توپ به دست دوازبان یکی از تیمهای فوتبال رسید و توپ را در دستان خود داشته بود و خواست بازی را مجددا شروع کنه و وقتی بازی را شروع کرد پس از مدتی داور دستور داد که بازی را متوقف کنند که یک مرغ که وارد زمین فوتبال شده بود از زمین خارج کرد.…
  • ویدیوی مرتبط