ویدئوهای برچسب: «حمله به اهو»

  • توسط: خودمی

    شیرها برای شکار کردن همیشه به صورت گروهی شکار انجام میدهند وقتی به صورت گروهی و دسته جمعی شیرها شکار میکنند در شکار کردنموفق تر هستند و کمتر اشنباه میکنند در اینجا شیرها میخواهند اهوی زیبا را شکار کنند که با نقشه ای از پیش تعیین شده به اهو حمله ور میشوند که اول شیر باعث میشه اهو راه خود را به طرف دیگری برود که نقشه شیرها هم همین بوده تا حمله اصلی را اغاز کنند که شیری دیگر با پرشی زیبا اهو را در دندانهای خود میگیرد.…
  • ویدیوی مرتبط