ویدئوهای برچسب: «سیاست عدالت»

  • توسط: mehrdadkhodami

    احمدی نژاد رو که همه میشناسند که یکی از رییس جمهور های کشور ایران بوده که هشت سال ریاست جمهورسی اسلامی ایران را بر عهده داشت و تقریبا رییس جمهور خوبی هم بود که در مقابل بی عدالتی ها می ایستاد و همه را دعوت به عدالت خواهی و درستکاری دعوت میکرد ولی اینجا احمدی نژاد سخن ار کوروش و در مورد کوروش حرف میزنند که میگویند کوروش در دو هزار چند صد سال پیش همیه دنبال عدالت بوده و به مردم کمک میکرده…