ویدئوهای برچسب: «دام پرنده»

  • توسط: mehrdadkhodami

    خیلی از تله ها هستند که دامنهمه پرنده ها را میگیره و پرنده ها هم اون قدر باهوش نیستند که بتونند تله زا به خوبی تشخیص دهند و تله های که روی بعضی درخت ها گذاشته میشه که همرنگ اون درخت هستند که پرنده ها را به طور کامل و طبیعی فریب بدهند تا زودتر اون پرنده ها به دام بیفتند نمونه یکی از اون تله ها همین تله ای هست که الان برروی این درخت نهاده شده که دو تا از این پرنده ها به همین خاطر به دام افتادند.…
  • ویدیوی مرتبط