ویدئوهای برچسب: «زخمی شدن»

  • توسط: نيمولي

    زخمی شدن صورت خبرنگار ایرانی توسط رونالد !!!
  • توسط: mehrdadkhodami

    حیوانات در میان سختی های زندگی کردن در میان همه حیوانات وحشی که در بیرون همیشه در صحنه هستند مواجه هستند و این حیوانات برای زندگی و بقای خود باید تلاشهای زیادی کنند و بعضی حیوانات که خیلی هم درنده هستند و زیاد شکار میکنند ممکن است هم با خطرهایی مواجه باشند یعنی وقتی که حیوانی را شکار میکنند ممکن است بر اثر شکار صدمه زیادی هم ببیند یا ممکن است از طرف بعضی ادمهای ناشناخته مورد هجوم قرار گیرند که همین امر باعث از بین رفتن و زخمی شدن حیوانات از جمله …