ویدئوهای برچسب: «سم مؤثر ساس کش»

  • توسط: آریا سم

    امروزه حشرات فرصت طلب بیش از پیش وارد محل زندگی انسان ها شده اند و این امر سبب شده که آسایش از زندگی انسان ها رخت برببندد. یکی از انواع حشراتی که امروزه بسیار فراگیر شده ساس است. ساس ها به سرعت پس از ورود به محیطی با شرایط مساعد تکثیر می شوند و تا استیلای این حشرات بر زندگی شما طولی نخواهد کشید. ساس ها از خون تغذیه می کنند. محل گزیدگی ساس ها ملتهب شده و دچار خارش و سوزش می شود.  به منظور رفع التهاب و خارش می توان از محلول جوش شیرین و آب ، آب نمک،…