ویدئوهای برچسب: «گربه و کفتر»

  • توسط: mehrdadkhodami

    گربه ها را هم میتونیم از حیوانات وحشی قلمداد کنیم چون خوی جنگیدن و خوی خونخواهی در وجودشان هست و از نوع گربه سانان بزرگ یعنی شیر و پلنگ و امثال اینا هست و باید گربه را حیوان وحشی و خطرناک برای حیوانهای اهلی خودمان بدانیم که چنین حیوانهای اهلی را در خانه تربیت و پرورش میکنیم برای استفاده مواد غذایییمان که گربه هامیان این حیوانات اهلی رو میخوردن  الان شما مشاهده کنید که یمگربه چطوری اومده و یم کبوتر بیچاره را شکار کرده و میخوره حتی به پرهای کیوتر ه…
  • ویدیوی مرتبط