ویدئوهای برچسب: «آموزش کرل»

 • توسط: fariba

  کورل دراو یک نرم افزار برداری برای طراحی است که دارای توانایی های زیاد و متنوع می باشد و نرم افزار کورل دراو یک نرم افزار  طراحی برداری است کورل برایرسم اشکال پیچیده ونقشه های پیچیده بهتر می باشد به خاطر اینکه دارای ابزار کاربردی ومتنوع است که به راحتی می توان از آنها استفاده کرد از کورل دراو در بازار کار نیز  بسیار استفاده می شود معمولا" از این نرم افزار برای طراحی نوشته و آرم وطراحی کاتالوگ و پوستر وکارت ویزیت استفاده کرد در این قسمت  نحوه…
 • توسط: fariba

  CorelDRAW Graphics Suite  یک نرم افزار طراحی است که دارای توانایی های گسترده و متنوع می باشد و نرم افزار کورل دراو دارای ماهیت برداری است نه بیت مپ کورل برای طراحیشکلهای بسیار پیچیده ونقشه های  مناسب می باشد به خاطر اینکه دارای ابزار کاربردی ومتنوع است که به آسانی می توانیم  از آنها استفاده کنیم از کورل دراو در بازار کار بسیار استفاده می شود معمولا" از این نرم افزار برای تایپوگرافی و آرم وطراحی کاتالوگ و پوستر وکارتهای ویزیت استفاده کرد درای…
 • توسط: fariba

  کورل دراو یک نرم افزار طراحی است که توسط شرکت کورل در اوتاوای کانادا است به دنیا معرفی شد واصول کار نرم افزار کورل دراو برداری است کورل برای طراحی اشکال پیچیده ونقشه های پیچیده مناسب می باشد به خاطر اینکه دارای ابزار کاربردی ومتنوع است که به سادگی می توان از آنها استفاده کرد از کورل دراو در بازار کار بسیار استفاده می شود معمولا" از این نرم افزار برای طراحی نوشته و آرم وطراحی کاتالوگ و پوستر وکارت ویزیت استفاده کرد در این قسمت ما با تنظیمات ص…
 • توسط: fariba

  CorelDRAW یک نرم افزار طراحی وکتور است که دارای توانایی های  متنوع می باشد و نرم افزار کورل دراو یک نرم افزاری است که اصولش بصورت  برداری است کورل برای طراحی اشکال مختلف پیچیده  و طراحی نقشه های پیچیده مناسب می باشد به خاطر اینکه دارای ابزار مفید ومتنوع است که به سادگی می توان از آنها استفاده کرد از CorelDRAW در بازار کار بسیار استفاده می شود معمولا" از این نرم افزار برای طراحی  آرم نوشته وطراحی کاتالوگ و پوستر وکارت ویزیت استفاده کرد در این…