ویدئوهای برچسب: «CorelDRAW Graphics Suite»

  • توسط: Siyamak

    کورل دراو یک نرم افزاربسیار قوی برای طراحی است که دارای توانایی های گستردهو متنوع می باشد ونرم افزار کورل یک نرمافزار   برداری است کورل برای طراحی اشکال پیچیده بسیار مناسب می باشد چون  دارای ابزار کاربردی ومتنوع است که به سادگی می توان از آنها استفاده کرد کورل با اینکه نرم افزاری قوی در طراحی است اما کار با آن بسیار ساده وجذاب است در این قسمت ایجاد کادر برای مشخص کردت خطوط برش و نحوه خروجی گرفتن عکس در کادر را به شما آموزش خواهیم داد امیدوارم که …
  • توسط: Siyamak

    در اینجا با چند تا از نکته های ابزار پن مانند تعیین قطر خطوط رسم شده آشنا خواهیم شد وهمچنین با نحوه کپی گرفتن در نرم افزار کورل دراو را گفته خواهد شد وهمچنین برای ایجاد دوران در کورل مثل 60 درجه یا -30 درجه گفته خواهد شد تا در زمانی که احتیاج داشته باشید استفاده کنید برای خروجی گرفتن از کورل و ذخیره کردن پروژه دوتا سیو می آورد یکی ذخیره کردن کورل ودیگری tif که هنگاخم خروجی گرفتن روی متد tif قرار می دهیم ومسیر ذخیره شدن فایل را انتخاب میکنیم واکسپ…
  • توسط: fariba

    CorelDRAW Graphics Suite  یک نرم افزار طراحی است که دارای توانایی های گسترده و متنوع می باشد و نرم افزار کورل دراو دارای ماهیت برداری است نه بیت مپ کورل برای طراحیشکلهای بسیار پیچیده ونقشه های  مناسب می باشد به خاطر اینکه دارای ابزار کاربردی ومتنوع است که به آسانی می توانیم  از آنها استفاده کنیم از کورل دراو در بازار کار بسیار استفاده می شود معمولا" از این نرم افزار برای تایپوگرافی و آرم وطراحی کاتالوگ و پوستر وکارتهای ویزیت استفاده کرد درای…