ویدئوهای برچسب: «منوکورل»

  • توسط: taraneh

    کورل  یک نرم افزار بسیار دقیق طراحی است که دارای توانایی های متنوع  وگسترده می باشد وانرم افزار کورل دراو بر خلاف فتوشاپ که بیت مپی است کورل یک نرم افزار وکتور( برداری) است کورل برای طراحی ا مناسب می باشدچون دارای ابزار کاربردی ومتنوع است که به آسانی می توان از آنها استفاده کرددر بازار کار  از کورل دراو بسیار استفاده می شود معمولا" از این نرم افزار برای طراحی تایپوگرفی کارت ویزیت طراحی کاتالوگ و پوستر و استفاده کرد در این قسمت ما با نحوه نما…