ویدئوهای برچسب: «نوع خروجی در کورل»

  • توسط: Siyamak

    در اینجا با چند تا از نکته های ابزار پن مانند تعیین قطر خطوط رسم شده آشنا خواهیم شد وهمچنین با نحوه کپی گرفتن در نرم افزار کورل دراو را گفته خواهد شد وهمچنین برای ایجاد دوران در کورل مثل 60 درجه یا -30 درجه گفته خواهد شد تا در زمانی که احتیاج داشته باشید استفاده کنید برای خروجی گرفتن از کورل و ذخیره کردن پروژه دوتا سیو می آورد یکی ذخیره کردن کورل ودیگری tif که هنگاخم خروجی گرفتن روی متد tif قرار می دهیم ومسیر ذخیره شدن فایل را انتخاب میکنیم واکسپ…